Certyfikacja BREEAM

BREEAM_Recognition BREEAM_Recognition BREEAM_Recognition

Opis

Schemat

Certyfikaty

 “BREEAM is a registered trademark of BRE (the Building Research Establishment Ltd. Community Trade Mark 
(E5778551). The BREEAM marks, logos and symbols are the Copyright of BRE and are reproduced by permission”

Opis

BREEAM to system oceny jakości budynków będący obecnie standardem w branży nieruchomości w Europie i na świecie stosowanym przez inwestorów i deweloperów.

BREEAM bierze pod uwagę wiele cech budynku w tym: jakość środowiska wewnętrznego, efektywność energetyczną, dostępność komunikacyjną, materiały i konstrukcję, zarządzanie eksploatacją oraz realizacją, gospodarkę wodą, gospodarkę odpadami.

Certyfikat BREEAM przyznawany jest przez organizację BRE Global (Building Research Establishment) na podstawie raportu i materiałów przygotowanych przez licencjonowanego asesora. Jego zadaniem jest przeprowadzenie procesu oceny oraz współpraca z przedstawicielami  Inwestora, Zespołu Projektowego oraz Wykonawcy, odpowiedzialnymi za powstanie obiektu. Należy podkreślić, że rozpoczęcie współpracy z asesorem na etapie planowania inwestycji przynosi najlepsze efekty w postaci inwestycji prowadzonej zgodnie z wysokimi standardami i poszanowaniem środowiska. Daje również wymierne efekty w postaci oszczędności na etapie realizacji i eksploatacji budynku.

W Polsce w chwili obecnej procesom certyfikacji poddawane są głównie obiekty komercyjne (biurowe i handlowe). W ramach schematu BREEAM International istnieje możliwość certyfikacji niemal wszystkich obiektów nowo powstających, modernizowanych i rewitalizowanych.

Zapraszamy do współpracy z licencjonowanym asesorem BREEAM. Znajdziesz nas na www.greenbooklive.com

Schemat

Proces certyfikacji opiera się na schemacie wypracowanym i ciągle udoskonalanym przez BRE Global. Schemat jest narzędziem pozwalającym na  maksymalnie obiektywną ocenę inwestycji w całym procesie – od koncepcji do oddania do użytkowania. Jego konstrukcja umożliwia również ocenę budynków  w określonym środowisku, regionie i klimacie, natomiast dzięki zastosowanym współczynnikom pozwala również na  porównanie ich wpływu na środowisko w skali globalnej.

Punktowa ocena inwestycji jest prowadzona w 10 kategoriach:

1. Zarządzanie (12%)

2. Zdrowie i samopoczucie (15%)

3. Energia (19%)

4. Transport (8%)

5. Woda (6%)

6. Materiały (12,5%)

7. Odpady (7,5%)

8. Wykorzystanie terenu i ekologia (10%)

9. Zanieczyszczenie (10%)

10. Innowacyjność (10%)

Certyfikaty

W zależności od ilości punktów Inwestycja może otrzymać certyfikat na następującym poziomie:

  • wynik równy lub wyższy niż 30 punktów oznacza ocenę „pass”,
  • od 45 punktów przyznawana jest ocena „good”,
  • od 55 punktów – ocena „very good”,
  • od 70 punktów – ocena „excellent
  • od 85 punktów – ocena „outstanding

Rejestracja inwestycji na poziomie koncepcji pozwala na udzielenie Certyfikatu Tymczasowego po zakończeniu etapu projektowania. Certyfikat Finalny jest przyznawany  po zakończeniu całego procesu inwestycyjnego i sporządzeniu raportu końcowego przez asesora.